Blogi > Metro-tukulle ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit

Metro-tukulle ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit

Metro-tukulle on joulukuussa luovutettu sertifikaatit kansainvälisten ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien mukaisesta toiminnasta. Asiakkaille sertifiointi tarkoittaa varmuutta siitä, että kansainvälisissä ISO-standardeissa määritellyt vaatimukset toteutuvat Metro-tukun toiminnassa.

ISO 9001 on laadunhallintajärjestelmän luomisen ja kehittämisen väline, joka toimii myös johtamisjärjestelmän perustana. ISO 14001-standardin avulla taas voidaan varmistaa, että ympäristöasioiden hallinta ja kestävän kehityksen edistäminen huomioidaan organisaation toiminnassa.

Laatu- ja riskienhallintapäällikkö Petri Laurila kertoo, että sertifioinnissa vahvana tavoitteena oli alusta saakka saattaa ISO-järjestelmät osaksi Metro-tukun jokapäiväistä arkea.

"Kävimme eri toimintoja läpi ja varmensimme, että ne vastaavat ISO-standardin vaatimuksia. Käytännön toteutus on parhaalla tavalla nimenomaan arjessa. Jos järjestelmiä lähdetään rakentamaan, se on osa kaikkien työtä."

Metro-tukun asiakkaille ISO-sertifioinnit helpottavat asioimista, sillä laadunhallinta sekä ympäristöasioiden hallinta ovat puolueettoman kolmannen osapuolen varmentamia. Yleisesti hyväksyttynä, kansainvälisenä viitekehityksenä ISO tuo siis varmuutta toiminnan laadusta. Sertifioinneilla Metro-tukku pyrkiikin vastaamaan asiakkaiden odotuksiin.

"Etenkin ympäristöasiat ovat nousseet viime vuosina keskiöön, ja sen näkee kasvaneina asiakasvaatimuksina. Toki standardit myös edesauttavat omaa työskentelyämme ja sen kehittämistä. Vastuullisuus on meille tärkeää, ja haluamme myös jatkossa panostaa siihen."

Vastuullisuus