Blogi > Läpinäkyvällä toimitusketjulla hävikkiä vastaan

Läpinäkyvällä toimitusketjulla hävikkiä vastaan

Ympäristö, luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos – kaikki tuttuja termejä uutisvirroista viime vuosilta. Julkisuudessa patistetaan konkreettisiin toimiin, päättäjät laativat tiekarttoja ja yritykset sitoutuvat erilaisiin green dealeihin ja muihin vastaaviin. Kukaan ei enää vähättele toimien tarpeellisuutta, joilla säästämme luontoarvoja myös tuleville sukupolville.

Ruoan tuotanto ja koko ruokaketju aina alkutuotannosta lautaselle asti on yksi suurimmista negatiivisia ympäristövaikutuksia aiheuttavista toimialakokonaisuuksista. Kuitenkin meidän jokaisen tulee syödä, joka päivä. Miten voisimme ehkäistä hävikin syntyä kaikissa tämän ketjun vaiheissa ja parantaa tehokkuutta niin taloudellisesti kuin ympäristönäkökulmastakin?


Läpi koko toimitusketjun

Meillä Metro-tukulla hävikin määrän minimointiin pyritään vaikuttamaan toimitusketjumme jokaisessa vaiheessa. Kaikki lähtee liikkeelle tuotevalikoimamme rakentamisesta. Asiakas päättää mitä ostaa, ja meidän tehtävänämme on rakentaa valikoima vastaamaan asiakkaan tarvetta.

Ostoerien optimointi, tilaus-toimitusrytmi, varaston täyttöaste sekä varaston kierron tehostaminen ovat kaikki avainasemassa olevia toimia hävikin minimoinnissa. Alan pienempänä toimijana nämä saattaisivat helposti koitua meille liian suuriksi haasteiksi. Onneksemme näitä kaikkia toimintoja meillä ovat huippuunsa hiomassa Metro-tukun asiantuntijat aina toimitusketjun alkupäästä laskutukseen asti.

Varastomme kuranttius verrattuna kysyntään on yksi arjen suurimmista haasteista ja tähän etsimme optimaalista tasoa jatkuvan analysoinnin, raportoinnin ja nopean reagoinnin turvin. Erilaisten kampanjoiden avulla saamme tarpeen tullen tehostettua esimerkiksi varaston kiertonopeutta ja suurien erien myynnin edistämistä.

Laadunvalvonta vastaanotetun tavaran kohdalla kulminoituu hyvin mm. hedelmien ja vihannesten kohdalla. Jo vastaanottovaiheessa tuotteiden laatu tarkastetaan huolellisesti eikä huonoa tuotetta oteta vastaan. Hevi on tuotteena hyvin herkkää ja se vaatii huolellista olosuhdevalvontaa. Tuotteen tulee säilyä tuoreena kuljetuksen ja varastoinnin ajan ja saapua asiakkaankin luo siten, että sillä on vielä jäljellä hyvin käyttö- ja myyntiaikaa. Mitä lyhyempi tuotteen elinkaari on, sitä haastavammaksi tämä käy. Muissakin tuoretuotteissa, kuten kalan ja lihan kohdalla toimintavaatimukset ovat samat.

On tärkeää myös miettiä, mitä tuotteille tapahtuu sen jälkeen, kun niitä ei enää voi asiakkaalle toimittaa. Tutustu aiheeseen lisää kollegani Antti Kurhelan Elintarvikehävikissä isoja parannuksia viime vuonna -blogissa. 

Biojätteen hyödynnys Metro-tukulla kulkee alihankkijan kautta. Saatujen raporttien perusteella onnistuimme vähentämään kertynyttä biojätteen määrää viime vuonna lähes 200 tonnia, eli noin 30%.


Mitä sitten voisimme vielä tehostaa?

Vaikka arkemme on nyt jo hyvin tiiviisti keskittynyt toimitusketjun tehostamiseen, on vielä toimia, joilla voisimme varmasti edesauttaa hävikin minimointia vieläkin enemmän.

Toimitusketjun ja logistisen optimoinnin tehostusta jatkamme jatkuvan analysoinnin ja raportoinnin pohjalta. Kiinnitämme jatkossakin huomiota saatuihin tuloksiin ja teemme niiden pohjalta parannuksia esiin nousseisiin epäkohtiin.

Asiakkaan suuntaan aktivoituminen on vielä meille osittain avoin kenttä. Valistamalla jälleenmyyjää ja kuluttajaa voimme saada esimerkiksi juuri hevin kohdalla hävikin määrään muutoksia kertomalla tuotteen käyttökelpoisuudesta, vaikka pieniä pintavirheitä olisikin havaittavissa.

Vastuullisuuden kehitysryhmämme toimii meillä innovaattorina myös hävikkiajattelun suhteen ja on jatkuvasti miettimässä uusia lähestymiskulmia. Avainsanana elintarviketukkurin näkökulmasta on toimitusketjun hallinta ja operatiivinen työ hävikin syntymisen minimoinniksi. Tiedostamme, että 100 % hävikkivapaa toiminta ei ole mahdollista, mutta toiminnot ja prosessit on oltava kunnossa ja syntynyt hävikki käsiteltävä vastuullisesti.

Teksti: Petri Laurila, Quality & Risk Management Manager, Metro-tukku

Tämä blogikirjoitus on osa valtakunnallista Rakasta joka murua -kampanjaa, jonka tavoitteena on kannustaa toimiin hävikin hillitsemiseksi. Rakasta joka murua -kampanjan toteuttavat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen Kiertovoima ry ja Suomen Kuntaliitto. Kampanjassa ovat mukana myös Suomen ympäristökeskus, Kuluttajaliitto, Suomen biokierto ja biokaasu ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry sekä Päivittäistavarakauppa ry. Tällä viikolla kampanjassa nostetaan esiin kaupan työtä teeman parissa. Lue lisää kampanjasta PTY:n sivuilta

Vastuullisuus Ajankohtaista